Προσθετική


Γέφυρες, ολικές και μερικές Οδοντοστοιχίες

Η προσθετική αποκατάσταση των δοντιών είναι η λύση όταν λόγω κατάγματος, εκτεταμένης βλάβης του δοντιού λόγω τερηδόνας ή ακόμα και λόγω απώλειας μεγάλου μέρους της οδοντικής ουσίας μετά από κάποια ενδοδοντική θεραπεία, μια απλή έμφραξη με κάποιο υλικό αποκατάστασης, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις μασητικές φορτίσεις που δέχεται το δόντι. Η λύση εκλογής στις περιπτώσεις αυτές είναι η στεφάνη (θήκη), εάν αναφερόμαστε σε μονήρες  δόντι, η εάν πρόκειται για περισσότερα του ενός δοντιού, η αποκατάσταση πραγματοποιείται  με γέφυρα. Αφού παρασκευαστούν τα δόντια στο ιατρείο, στη συνέχεια, γίνεται η λήψη αποτυπώματος, και σε συνεργασία με τον τεχνίτη, κατασκευάζεται η προσθετική αποκατάσταση, από μέταλλο και πορσελάνη. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που λόγω περιοδοντικής νόσου, με εκτεταμένες απώλειες δοντιών, η λύση δεν μπορεί να  είναι η ακίνητη αποκατάσταση. Στις περιπτώσεις αυτές, προτιμώνται οι αποκαταστάσεις της κινητής προσθετικής. Η κινητή οδοντοστοιχία είναι απαραίτητη, όταν δεν είναι δυνατή η προσθετική με γέφυρες, λόγω έλλειψης πολλών δοντιών, είτε στις περιπτώσεις ολικής νωδότητας στη γνάθο.  Η όλη διαδικασία γίνεται σε συνεργασία με τον τεχνίτη, αποτελείται από μέταλλο και ακρυλικό υλικό, και είναι εξατομικευμένη για τον κάθε ασθενή.