Ενδοδοντολογία


Θεραπεία νόσων πολφικής αιτιολογίας

Η επέκταση της τερηδόνας προς το εσωτερικό του δοντιού, που αποτελείται από τον πολφό, και παρουσιάζει πλούσια αιμάτωση και νεύρωση, έχει ως επακόλουθο την εγκατάσταση φλεγμονής και την νέκρωση του πολφού. Η διαδικασία αυτή, γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή, μέσω ενοχλήσεων, που μπορεί να ξεκινούν από μια ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα, ενόχληση στη μάσηση και την σύγκλειση των δοντιών, αλλά κυρίως με πόνο και ευαισθησία του υπευθύνου δοντιού. Για την ανακούφιση  των συμπτωμάτων αυτών, λύση εκλογής είναι η ενδοδοντική θεραπεία, η οποία ουσιαστικά στοχεύει στην απομάκρυνση των μολυσμένων οδοντικών ιστών από τον μυλικό θάλαμο και τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με διάνοιξη του δοντιού, και επεξεργασία των ριζικών σωλήνων, με σκοπό, την αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφικού ιστού, και τη διατήρηση του δοντιού στη στοματική κοιλότητα έναντι της εξαγωγής.