Αισθητική Οδοντιατρική


Λεύκανση δοντιών στο Ιατρείο και λεύκανση δοντιών στο σπίτι με νάρθηκες

Η λεύκανση στο χώρο του ιατρείου πραγματοποιείται για την αλλαγή της απόχρωσης του χρώματος των δοντιών. Πολλές φορές λόγω ηλικίας, διατροφής , φαρμάκων, καπνίσματος, κλπ, παρατηρούνται μεταβολές στο χρώμα των δοντιών. Η διαδικασία της λεύκανσης των δοντιών στο ιατρείο γίνεται σε μία συνεδρία, κατά την οποία, με την ολοκλήρωση της, το αποτέλεσμα είναι άμεσα εμφανές. Τα δόντια, από την αρχική απόχρωση που είχαν πριν την διαδικασία της λεύκανσης, έχουν αποκτήσει από 1 έως 3 φορές πιο λευκό χρώμα. Η λεύκανση των δοντιών στο σπίτι, είναι μια διαδικασία κατά την οποία κατασκευάζονται εξατομικευμένοι νάρθηκες λεύκανσης για την άνω και κάτω γνάθο, και οι οποίοι τοποθετούνται στις γνάθους με το υλικό της λεύκανσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να είναι από 1 έως 3 εβδομάδες, αφού η απόχρωση των δοντιών μεταβάλλεται σταδιακά μέρα με τη μέρα, μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.